Algemene voorwaarden

Lidmaatschap onbeperkt wassen Autowaspark Kuzee

Lidmaatschap

 1. Je onbeperkt autowassen lidmaatschap wordt maandelijks automatisch voortgezet totdat het wordt opgezegd.
  Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geef je toestemming voor een maandelijkse automatische afschrijving van je lidmaatschapskosten. Je bent vrij om op elk moment je lidmaatschap te stoppen.
 2. Bij het aanvragen van het lidmaatschap, betaal je de eerste keer met iDeal, Bancontact of Creditcard. Zo kunnen we de betaalgegevens verifiëren. Daarna betaal je maandelijks via automatische incasso.
 3. Een lidmaatschap wordt overeengekomen voor minimaal twee maanden.
 4. Een lidmaatschap is gekoppeld aan één kenteken, dit betekent dat je dus alleen met dit kenteken gebruik kunt maken van het lidmaatschap.
 5. Je kunt het kenteken dat gekoppeld staat aan jouw lidmaatschap wijzigen. Dit kan maximaal twee keer per jaar.

Je kunt je kenteken wijzigen door een mail te sturen naar onbeperkt@autowasparkkuzee.nl. Zorg dat je het volgende in je mail vermeld:

 • Naam van lidmaatschapshouder
 • E-mailadres waarop het lidmaatschap staat geregistreerd
 • Kenteken dat hoort bij het lidmaatschap
 • Het nieuwe kenteken

Prijs en betaling

 1. De prijs van het lidmaatschap hangt af van het gekozen wasprogramma, zoals dat op het moment van afsluiten of verlenging van het lidmaatschap geldt. Wanneer het voertuig waarvoor het lidmaatschap is afgesloten wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot taxi’s, dan wordt de prijs zoals gepubliceerd op de website van Autowaspark Kuzee verdubbeld.
 2. Autowaspark Kuzee heeft het recht de prijs van een lidmaatschap tussentijds te wijzigen. Dit zal gecommuniceerd worden naar de lidmaatschapshouder.
 3. Bij lidmaatschap betaald de klant een vast bedrag per maand, voorafgaand aan de maand van gebruik.
 4. Betaling vindt plaats via automatische incasso. De lidmaatschapshouder zal Autowaspark Kuzee daartoe de noodzakelijke machtiging(en) verstrekken.
 5. Wanneer een lidmaatschapshouder bij gebruik van een wasstraat van Autowaspark Kuzee een ander wasprogramma kiest dan het wasprogramma waarvoor het lidmaatschap geldt, dan betaalt de lidmaatschapshouder daarvoor een meerprijs bovenop de prijs die de lidmaatschapshouder voor het lidmaatschap betaalt. De meerprijs wordt door Autowaspark Kuzee in de wasstraat aan de lidmaatschapshouder kenbaar gemaakt.

Opzeggen

 1. Je kunt je lidmaatschap opzeggen door in te loggen op je account. Via het account is het lidmaatschap te beheren en op te zeggen.
 2. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van een maand. De minimale duur van het lidmaatschap is twee maanden.

Kortingscodes

 1. Bij het aanschaffen van je lidmaatschap kun je een kortingscode invoeren. Deze dient ingevoerd te worden voordat de betaling wordt voldaan. De kortingscode is niet met terugwerkende kracht te gebruiken.
 2. Het is niet mogelijk om meer dan één korting of kortingscode te gebruiken.
 3. Korting is alleen te gebruiken bij een nieuw lidmaatschap en korting is niet met terugwerkende kracht toe te passen.

Gebruik

 1. Een lidmaatschap is gekoppeld aan een kenteken, dit betekent dat je dus alleen met dit kenteken gebruik kunt maken van het lidmaatschap. Bij aankomst bij één van onze wasstraten wordt het kenteken direct herkend door de kassa en kan er gebruik worden gemaakt van het lidmaatschap.
 2. In de volgende gevallen is het gebruikmaken van uw lidmaatschap niet mogelijk: extreme weersomstandigheden en storing/onderhoud. Tijdens deze stilstand zal uw lidmaatschap niet worden gecompenseerd.

Facturatie

 1. Indien er bij de aanvraag bedrijfsgegevens zijn aangeleverd, zal er te allen tijde (maandelijks) een BTW-factuur van het lidmaatschap in het online portaal klaargezet worden.

Wijzigingen

We kunnen ons lidmaatschap en de prijzen van onze service van tijd tot tijd wijzigen.

Her-activeren

 1. Wanneer je je lidmaatschap hebt opgezegd en je wilt opnieuw lid worden, bestaat er een mogelijkheid dat alle lidmaatschappen uitverkocht zijn.
 2. Na uitschrijving kun je je weer opnieuw inschrijven na een periode van 6 maanden.

Algemeen

 1. Je moet minimaal achttien jaar of ouder zijn.
 2. Als je meer wilt weten over onze service of als je hulp nodig hebt met je lidmaatschap, kun je onze veelgestelde vragen bekijken of contact opnemen via onbeperkt@autowasparkkuzee.nl.
 3. Autowaspark Kuzee behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Communicatie

 1. Elektronische communicatie. We sturen je informatie over je lidmaatschap (zoals wijzigingen en kennisgevingen) uitsluitend in elektronische vorm, via e-mail naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je registratie.

Uitgesloten van lidmaatschap

 1. Verhoogde bestelauto’s zijn uitgesloten van lidmaatschap.
 2. Voor de bedrijfswagenwasstraat in Goes is een lidmaatschap niet mogelijk.